Text/HTML

اخبار

پنجشنبه 18 آذر 1395
کلنگ احداث ساختمان جدید اداره ثبت اسناد و املاک سیرجان بر زمین خورد
مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در سفر به شهرستان سیرجان کلنگ احداث ساختمان جدید اداره ثبت اسناد و املاک این شهرستان را بر زمین زد.
پنجشنبه 18 آذر 1395
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان: سازمان ثبت اسناد و املاک الگوی توسعه خدمات الکترونیک است
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به تحولات صورت گرفته در زمینه ارائه خدمات ثبتی ، از ادارات ثبت اسناد واملاک بعنوان الگوی توسعه خدمات الکترونیک برای سایر دستگاه ها نام برد.
سه شنبه 16 آذر 1395
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان ضمن حضور در منزل شهید نصر با خانواده این شهید دیدار نمود
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در سفر به شهرستان رفسنجان ، ضمن حضور در منزل شهید نصر ، از شهدای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، با خانواده این شهید بزرگوار دیدار نمود.
سه شنبه 16 آذر 1395
کلنگ احداث ساختمان جدید اداره ثبت اسناد و املاک رفسنجان بر زمین خورد
مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در سفر خود به شهرستان رفسنجان با حضور در زمین محل احداث ساختمان جدید اداره ثبت اسناد و املاک این شهرستان، کلنگ احداث این ساختمان را بر زمین زد.
سه شنبه 16 آذر 1395
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان: توجه به خدمات ثبتی موجب رونق اقتصادی استان خواهد شد
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در شورای اداری شهرستان رفسنجان بر نقش مهم خدمات ثبتی در توسعه و رونق اقتصادی استان تاکید نمود.
صفحه: 1 از 38